Huisregels Body center Adonis

 • Het inschrijfgeld, de borg en de contributie worden bij inschrijving contant, via pinbetaling of met automatische incasso voldaan. Veranderingen in contributie afspraken moeten minimaal 1 maand van te voren gemeld. Abonnementen worden automatisch verlengd! Automatische incasso wordt rond de derde van de maand geïncasseerd. Contante betaling of pinbetaling van contributie wordt per 3 maand berekend.
 • Bij ieder bezoek wordt de clubcard voor de training geregistreerd. De clubcard is strikt persoonlijk. Na verlies of beschadiging van de clubcard wordt er €10,00 in rekening gebracht voor een nieuwe clubcard.
 • Opzegformulier verkrijgbaar aan de bar tevens krijgt u dan een opzegbevestiging. Er wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. Bij contante of bij pinbetaling wordt het abonnement per drie maanden verlengd. Wanneer men wil opzeggen dient dit schriftelijk te gebeuren (dus niet per E-MAIL). Er zal geen restitutie plaatsvinden van contributie. Bij inlevering van de clubcard wordt de borg verrekend met de laatste afbetaling. Bij opzegging vervallen de inhaal lessen. Bij een blokkade mogen er geen inhaal lessen worden gebruikt.
 • Bij verandering van het abonnement bijvoorbeeld van 2 maal per week naar 1 maal per week kunnen er maximaal 4 inhaal lessen worden meegenomen.
 • Parkeren op parkeerplaats in de vakken.
 • Het is niet toegestaan meegenomen consumpties te nuttigen in Body Center Adonis. Ook mogen er geen flessen mee naar binnen worden genomen (ook niet met bidon dop). Wel mag er een lege bidon mee worden genomen, deze mag worden gevuld met kraanwater of aan de bar gekochte consumptie.
 • Schijven, dumbells, halters, bankjes alles wat men gebruikt moet worden terug gelegd op de plaats waar het hoort te liggen. Let daarbij op of gewicht en plaats overeen komen.
 • Body Center Adonis behoudt zich het recht voor om openingstijden te veranderen. Zon- en feestdagen gesloten.
 • Het is verplicht sportschoenen te dragen en een handdoek op de toestellen te gebruiken. Het is verplicht goede kleding te dragen in de zaal. Het is niet toegestaan te poseren in de zaal.
 • Het verblijf in Body Center Adonis is op eigen risico. Body Center Adonis is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, noch voor letsels of andere schadelijke gevolgen voortkomende uit het bezoek aan Body Center Adonis.
 • Schade toegebracht aan de inventaris en/of aan het gebouw door de gebruiker(s), zal op deze gebruiker(s) verhaald worden. Bij constatering van opzettelijke vernieling en / of diefstal wordt onherroepelijk aangifte gedaan bij de politie.
 • Gebruikers, die zich naar het oordeel van Body Center Adonis schuldig maken aan wangedrag, of de goede naam en eer van het personeel en/of Body Center Adonis in opspraak brengen, kunnen tijdelijk, of voorgoed de toegang tot het sportcentrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun verplichtingen. Het is niet toegestaan scheldwoorden te gebruiken of elkaar te beledigen. (ook niet als grap bedoeld. Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Alle gebruikers van het Body Center Adonis worden geacht de huisregels te kennen en zijn verplicht zich aan deze regels te houden. Body Center Adonis behoud zich het recht de huisregels te veranderen of aan te passen. Wij allen hebben er baat bij dat er een goede orde wordt gehandhaafd in dit centrum dank voor uw mede werking.